Mještani Lučkog imaju pravo znati odakle dolaze sredstva, u kojim omjerima te kada i kako se troše. Dosta nejasno je to obrađeno i objavljeno kroz službeni glasnik grada Zagreba, a vijeće mjesnog odbora, odluke donosi bez informiranja mještana. Mještani se pitaju: Kako se raspodjeljuju novci? Znamo li koliko novaca je uistinu dodjeljeno i koliko je utorošeno, znamo li koji projekti su gotovi ili u kojoj se fazi nalaze?

Veliko nezadovoljstovo je oko održavanja prometnica, komunalnog reda i čistoće u samom naselju. Iako se iz proračuna grada financira održavanje javnih i zelenih površina, mještani smatraju da se to ne radi dovoljno često ili se uopće ne radi na nekim mjestima.

Donosimo pregled “planova” financiranja za naše naselje, no na žalost putem službenih glasila i javno dostupnih informacija ne znamo koliko toga je uistinu financirano i izvedeno.

Niže navedene podatke prikupili smo kroz službeni glasnik grada Zagreba

2020

OŠ Lučko, dječje igralište Lučko uređivanje 510.900,00 – 586.000,00
OŠ Lučko, park Lučko uređivanje 53.700,00 – 205.000,00
Puškarićeva ulica 80, uređivanje oko podzemnih spremnika 3.700,00
NK Lučko, igralište Lučko sanacija travnjaka 6.400,00
Lučko, Lasinjska ulica izrada glavnog projekta hortikulturnog uređenja drvoreda 25.000,00
Lučko Gaj 15-21, projektiranje i izgradnja plinovoda 122.400,00
Ivičeki i Dolenica izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 900.000,00
Lučki odvojak 9-13 izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 495.000,00
Lučko 58A, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 19.400,00
Gaj 67-73c izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 13.200,00
Gaj 85-95a izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 125.100,00
Gaj 53-63 izrada projektne dokumentacije za gradnju cjevovoda s protupožarnim elaboratom 40.500,00
Sijačevo šetalište izrada projektne dokumentacije za parkiralište 18.750,00

2019
Lučko, objekt SC-a Lučko, postavljanje klupa 14.400,00
NK Lučko, igralište, sanacija terena, 36.900,00
Lučko, Unčanska ulica 2, nabava i postavljanje razglasa 9.200,00
Projekt izvanrednog održavanja dijela ulice Lučko 150.000,00
Gaj 67 – 73c izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 180.000,00
Gaj 85 – 95a izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 200.000,00
Gaj 63-55 izrada projektne dokumentacije za gradnju cjevovoda s protupožarnim elaboratom 40.000,00
Lučki odvojak 9 – 13 izrada projektne dokumentacije za gradnju cjevovoda s protupožarnim elaboratom 11.300,00
Lučko 58A izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 19.400,00
ulica Ivičeki izrada projektne dokumentacije za gradnju cjevovoda s protupožarnim elaboratom 10.100,00
Sijačevo šetalište izrada projektne dokumentacije za parkiralište 18.750,00
Puškarićeva ulica 78 uređivanje podzemnih spremnika za otpad 110.000,00
NK Lučko izrada troškovnika sanacije krova 10.000,00
NK Lučko sanacija krova 60.000,00

Lučko 2019
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA – 58.658,00
ASFALTERSKI PROGRAM – 607.856,00
OSTALI POSLOVI ODRŽAVANJA 260.509,00
UKUPNO – 927.023,00

Lučko 2018-2019 OŠ Lučko 10.000.000,00 (Eu fondovi?)

2018
Sijačevo šetalište izrada projektne dokumentacije za parkiralište 18.800,00 – 20.000,00
Vrbice II. uređivanje kolnika 122.000,00
Sijačevo šetalište izrada glavnog projekta uređivanja dječjeg igrališta 23.800,00
Sijačevo šetalište uređivanje dječjeg igrališta 765.700,00
Sijačevo šetalište postavljanje ograde na dječje igralište 70.000,00
Sijačevo šetalište, zgrada Caritasa zamjena prozora 34.200,00
Sijačevo šetalište božićno ukrašavanje 7.000,00
NK Lučko uređivanje prostora 323.700,00
ulica Ivičeki izrada projektne dokumentacije za 1200 m cjevovoda s protupožarnim elaboratom 46.500,00
Unčanska ulica 2 postavljanje stropne izolacije 49.900,00 – 112.500,00
Unčanska ulica 2 postavljanje stropne izolacije – dodatni radovi 7.500,00
ulica Ivičeki izrada projektne dokumentacije za 1200 m cjevovoda s protupožarnim elaboratom 155.000,00
Lučki odvojak 9 – 13 izrada projektne dokumentacije za gradnju cjevovoda s protupožarnim elaboratom 11.300,00
Lučko 58A izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 96.100,00
Vrbice III. uređivanje kolnika 122.000,00

Lučko 2018
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠINA – 143.484,00
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA – 215.226,00
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – 1.076.131,00
UKUPNO – 1.434.841,00

2017
Dolenica – Hrvatskoselska ulica uređivanje kolnika 140.900,00
Predanići, uz odteretni kanal uređivanje kolnika 393.100,00 – 462.000,00
Ventilatorska ulica, uređivanje kolnika 356.000,00
igralište NK Lučko sanacija igrališta 99.900,00
igralište NK Lučko postavljanje klupa 88.500,00
NK Lučko uređivanje igrališta 171.900,00
Unčanska ulica 2 izrada troškovnika za klimatizacijski uređaj 5.000,00
Unčanska ulica 2 ugradnja klimatizacijskog uređaja 5.000,00
Unčanska ulica 2 izrada troškovnika za stropnu izolaciju protiv buke 10.000,00
zgrada Caritasa izrada troškovnika zamjene prozora 2.500,00 – 20.000,00
Lučko ulica od 1 do kraja izgradnja nogostupa 700.000,00

TOP